Plan nabave

ČAPLIN d.o.o.
za distribuciju plina
Čazma, Sv. Andrije 14

Čazma, 29.12.2015.

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Čaplin d.o.o. za distribuciju plina Čazma, direktor poduzeća donosi:

 

PLAN NABAVE
za 2016. godinu

 

I

Planom nabave za 2016. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga Čaplina d.o.o. čazma u 2016. godini.

 

II

U 2016. godini nabavljati će se slijedeće robe i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno radovi vrijednosti do 500.000,00 kuna bez PDV-a (bagatelna nabava):

Redni
broj

Predmet
nabave
Procijenjena
vrijednost
1. Servis plinomjera 155.000,00
2. Nabava dizelskog goriva 70.000,00
3. Cijevi i spojni PEHD materijal 58.000,00
4. Servis i održavanje odorizacijske stanice 32.000,00

 

Direktor:
Želimir Curiš, dipl.ing.