Miris plina

Prirodni plin je bez mirisa, stoga mu distributer plina ČAPLIN d.o.o. dodaje mirisno sredstvo odorant. Odorant se dodaje da možete sami osjetiti istjecanje neizgorenog plina pomoću karakterističnog mirisa tako da osobe o prosječnim osjetom mirisa mogu pravovremeno prepoznati i najmanje propusnosti na plinskoj instalaciji koje su daleko ispod granice opasnosti. Miris plina u slučaju istjecanja osjetiti ćete na mjestima pored plinomjera, pored plinskih aparata, na spojevima plinskih aparata sa cijevnom instalacijom, te u gornjim djelovima i kutevima prostorije.

 

Mjere opreza kod pojave mirisa plina

Prema Pravilniku HSUP P600 propisane su mjere opreza kod pojave mirisa plina:

 

a.) U zatvorenom prostoru:

• Odmah ugasite sve plamene!
• Odmah otovorite sve prozore i vrata!
• Odmah zatvorite zapor plinomjera ili glavni zapor u ormariću!
• U prostorije, u kojima se osjeća miris plina, ne ulaziti s otvorenim plamenom ili svjetlom!
• Ne paliti šibicu ili upaljač!
• Ne izvlačiti električni utikač!
• Ne uključivati nikakvo električno zvonce!
• Ne pušiti!
• Nakon zatvaranja glavnog zapora, provjeriti da li su sve plinske armature zatvorene, a još otvorene zatvoriti! (pipci pripalnih plamenika, plinski hladnjaci itd.)
• Svjetlo se smije paliti tek tada, kad se više ne osjeća nikakav miris plina!
• Ne smijemo se pouzdati u vlastito osjetilo mirisa, već pozvati i druge osobe!
• Ukoliko se uzrok pojave mirisa ne može pronaći, iako su zatvorene sve plinske armature, tada treba smjesta nazvati distributera plina. Distributeru plina treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina, za koju se ne može pronaći uzrok!
• Ukoliko miris plina dolazi iz prostorije koje nisu bez daljnjega pristupne, tada treba smjesta obavijestiti policiju, odnosno vatrogasce koji imaju pravo ulaženja, istovremeno obavijestiti distributera plina!
• Ako se pretpostavlja izlaženje plina u podrumu. tada treba podrum dobro prozračiti, ali u njega ne ulaziti, obavijestiti ostale ukućane, a istovremeno i distributera plina!
• Smetnje ili štete na plinskoj instalaciji nemoj otklanjati sam! Takve zahvate smiju obavljati samo stručne osobe, a to su ovlaštene osobe distributera plina ili ovlaštenog plinoinstalatera!
• Mjesta oštećenja treba učiniti pristupačnim za srvisnu službu!

 

b.) U slučaju pojave mirisa plina na ulici:

• Ne koristite otvoren plamen (šibicu, upaljač), ne pušite! Osigurati mjesto propuštanja od prilaska drugih osoba, pozvati dežurnu službu distributera na telefon 043 771 012 (samo dopodne) ili mobitel 091 1771 016 ili 091 1771 023 i pričekati do dolaska dežurne ekipe distributera.
• U slučaju požara, eksplozije ili veće havarije, pozvati vatrogasce, policiju i hitnu medicinsku pomoć.