Postupak priključenja građevina na plinski distribucijski sustav

I. DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO ISHODITI PRIJE PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE
 
1. ENERGETSKI UVJETI
 

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta (1) podnosi vlasnik, investitor, ovlaštenik .

 Zahtjevu se prilaže:

  1. Opis plinske instalacije s trošilima , a za postojeće objekte i pravomoćan akt o građenju.
  2. Izvod iz katastarskog plana, izdaje ga katastar.
  3. Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta .

 
2. POTVRDA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S ENERGETSKIH UVJETIMA
 

Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti tehničke dokumentacije (2)  podnosi vlasnik, invetitor ili ovlaštenik . Prilaže se glavni projekt koji sadrži projekt plinske instalacije građevine .Projekt mora biti u skladu sa važećim Energetskim uvjetima.

 
3. ENERGETSKA SUGLASNOST
 

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti (3) podnosi vlasnik, invetitor ili ovlaštenik. Prilaže se glavni projekt koji sadrži projekt plinske instalacije građevine .Projekt mora biti u skladu sa važećim Energetskim uvjetima.

 Po izdavanju Energetske suglasnosti može se podnijeti zahtjev za priklučenje građevine na distribucijski sustav.

 
 
 
II. UGOVARANJE RADOVA ZA  PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
 

1. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE  GRAĐEVINE NA PLINSKI  DISTRIBUCIJSKI  SUSTAV

Zahtjev za priključenje građevine na  plinski distribucijski sustav (4) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik (uz punomoć). Zahtjev se može podnesti ako je za predmetnu građevinu izdana Energetska suglasnost.

Nakon podnesenog zahtjeva sačinit će se troškovnik za priključenje građevine ,a potom nakon potpisane narudžbe pristupit će se izvedbi priključka građevine.

Nakon izvedbe  priključka građevine ili ako je građevina već priključena, podnosi se

 

2. ZAHTJEV ZA MONTAŽU PLINOMJERA  I PUŠTANJE PLINA (opremanje obračunskog mjesrnog mjesta)

Zahtjev za montažu mjerno regulacijskog sustava (5) (opremanje mjerno regulacijskog sustava tj. obračunskog mjernog mjesta) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik
Zahtjevu se prilaže:

  1. Ugovor o opskrbi plinom.
  2. Zapisnik o izvedenoj i preuzetoj plinskoj instalaciji po Čaplin d.o.o i pripadajući Projekt.
  3. Izjava nadzornog inženjera o stanju dimnjaka za novoizgrađene objekte ili pozitivanog dimnjačarskog nalaza za postojeće objekte

Po kompletiranoj dokumentacii izradit će se troškovnik za opremenje obračunskog mjernog mjesta, a nakon potpisane narudžbe pristupit će se montaži MRS-a i puštanju plina te sa pripadajučim radnim nalogom kupac postaje potrošač plina.