Plinomjer i obračun

Kako očitati plinomjer:

Plinomjer ima pet znamenki gledajući s lijeva na desno, iza posljednje znamenke ima još tri znamenke koje mjere potrošnju plina u litrama, a koje se kod očitanja i obračuna zanemaruju. znamenke koje se ne očitavaju odvojene su zarezom od prvih pet znamenki i u pravilu su u polju crvene boje. Prema tome treba očitati znamenke u crnim poljima.

 


Očitanje plinomjera na slici: 1086 m3 (0,181 m3 - zanemaruje se)

 


Očitanje plinomjera na slici: 1012 m3 (0,362 m3 - zanemaruje se)

 

Ako se zbog kvara na plinomjeru ili neovlaštene potrošnje ne može očitati potrošnja plina, tada će se on utvrditi na temelju prosječne potrošnje u istom obračunskom razdoblju prošle godine.
Svaki plinomjer se plombira od strane distributera plina i jedino je distributer plina ovlašten skidati plombu.

Obračun potrošnje plina vrši se svakog 1. i mjesecu na način da se nakon očitanja od novo očitane vrijednosti oduzme staro stanje i dobije se količina plina koja je utrošena u prethodnom obračunskom razdoblju te se ta količina iz mjerne jedinice m3 pretvara u mjernu jedinicu kWh prema uputi Ministarstva gospodarstva od 27.1.2012. godine.