Dokumenti

Godišnje izvješće o pouzdanosti isporuke plina u 2014. godini

Pouzdanost isporuke plina održava se stalnošću isporuke plina iz distribucijskog sustava u određenom vremenskom razdoblju, a iskazuje se brojem i trajanju neplaniranih prekida isporuke plina.

 

Neplanirani prekidi opskrbe plinom:

Tijekom 2014. godine nije bilo većih prekida isporuke plina uzrokovanih kvarovima na distribucijskom sustavu. Pojedinačni prekidi opskrbe plinom kod pojedinog kupca (130 kom.) odnose se na promjenu plinomjera radi isteka baždarnog roka, kvarove plinomjera, regulatora i druge opreme, pri čemu su ti kvarovi uklonjeni u roku od pola sata.
Tijekom 2014. godine nije bilo proglašenog kriznog stanja u opskrbi plinom, pa ni po toj osnovi nije bilo zastoja u opskrbi plinom kupaca priključenih na distribucijski sustav.

 

Planirani prekidi opskrbe plinom:

Do prekida isporuke plina (2-4 sati) došlo je u tri navrata na dijelu distribucijskog sustava (do 50 kupaca) zbog planirane rekonstrukcije plinovoda. Ti prekidi opskrbe plinom pravovremeno su usuglašeni i najavljeni kupcima.
Ostali prekidi opskrbe plinom (20 kom.) odnose se na pojedinačne plinske priključke kupaca koji su bili u postupku rekonstrukcije, a prilikom čega je kupcima isporuka plina bila obustavljena opskrba plinom do (2 sata).

Opskrba prirodnim plinom od strane dobavljača plina izvršena je bez ograničenja količina, prema dinamici u skladu s ugovorom.