Ugljični monoksid (CO)

Što je ugljični monoksid i kako dolazi do njegovog nastajanja?

Ugljični monoksid (CO) je plin bez boje, mirisa i lakši je od zraka. To su važne karakteristike obzirom da ga se ne može vidjeti, osjetiti njuhom, niti prepoznati na bilo koji način osim posebnim detektorima s alarmnim sustavom. Ugljični monoksid nastaje nekompletnim izgaranjem, posebno krutih, tekućih i plinskih goriva. Ugljični monoksid stvara se sagorijevanjem tvari koje sadrže ugljik, a bez dovoljnog pristupa kisika, odnosno zraka. Uređaji na prirodni plin, tekući petrolej, ulje, kerozin, drva i drveni ugljen tako postaju proizvođači smrtonosnog ugljičnog monoksida.

Zašto je ugljični monoksid opasan?

Crvene krvne stanice (eritrociti), sadrže hemoglobin, kemijski spoj kojem je funkcija vezanje kisika u plućima i otpuštanje kisika u tkivima. Hemoglobin brže veže CO nego kisik. Ako je mnogo CO u zraku kojeg udišete, hemoglobin će brže postati zasićen ugljičnim monoksidom i neće moći vezati kisik. Efekt je sličan gušenju (također se radi o nedostatku kisika).

Što je trovanje ugljičnim monoksidom?

Trovanje uzrokovano udisanjem ugljičnog monoksida. Ugljični monoksid već kod koncentracije 0,1% trenutno uzrokuje simptome trovanja, a kod koncentracije 0,2% uzrokuje smrt u roku jednog sata. MDK vrijednost je mjera za maksimalno dopustivu koncentraciju nekog štetnog plina ili pare u zraku kojoj čovjek može biti izložen 8 sati dnevno bez štetnih posljedica. MDK vrijednost za CO iznosi 30 ml/m3 ili 30 ppm. Koliko je to mala vrijednost pokazuje podatak da je tek 10000 ppm ekvivalentno 1% volumnog udjela u zraku.

Mjere opreza!

Vrlo je važno prozračivati prostorije u kojima se upotrebljavaju trošila vrste (A), to su trošila koja zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije i izgorjele plinove ispuštaju u prostoriju u kojoj se nalaze (kuhinjski štednjak npr.), upravo iz razloga da se ne stvori opasna koncentracija ugljičnog monoksida u prostoriji. Iz navedenog razloga zabranjeno je koristiti plinski štednjak za grijanje prostorije!

Potrebno je posvetiti pažnju na redovito servisiranje plinskih trošila i redovito čišćenje i održavanje dimnjaka. Te radove moraju izvršiti stručno osposobljene i ovlaštene osobe.