Povijest korištenja prirodnog plina

Energent dostojan divljenja i strahopoštovanja - povijest korištenja prirodnog plina

Prirodni plin, kojeg danas koristimo, nastao je prije mnogo milijuna godina, daleko ranije nego što se čovjek pojavio na Zemlji. Slučajnim udarom groma na jestu spontanog izlaska prirodnog plina iz utrobe zemlje, nastala je "vječna vatra", u mnogim drevnim religijama predmet obožavanja i strahopoštovanja. Kinezi su davno prije naše ere rasvjetljavali hramove provodeći prirodni plin bambusovim cjevovodima, što se smatra prvim organiziranim korištenjem prirodnog plina. Međutim, oficijelno se smatra da je era uoprabe prirodnog plina započela grijanjem stanova u Fredoniji (SAD, država New York) 1884. godine. Početkom 20. stoljeća SAD su još uvijek jedini potrošač prirodnog plina. Tek je 1910. godine Hamburška plinara, prva u Europi, počela koristiti manje količine prirodnog plina. U Hrvatskoj je prirodni plin otkriven 1917. godine u Bujavici, te se 1918. godine počeo iskorištavati za rasvjetu, a tek 1926. godine i industriji za proizvodnju vrlo kvalitetne čađi, odnosno čistog ugljika kao industrijske sirovine. Sve do drugog svjetskog rata SAD su praktički bile jedini proizvođač i potrošač prirodnog plina. Mnogi znanstvenici i stručnjaci smatraju da je upravo korištenje prirodnog plina bilo temelj ekonomskog i industrijskog prosperiteta SAD-a, ne samo zbog niske cijene plina, nego i zbog svestranih mogućnosti uvođenja novih tehnologija u industriju, koje su bez uporabe plina nezamislive. Nakon drugog svjetskog rata dolazi do nagle primjene prirodnog plina u mnogim zemljama. SSSR postupno preuzima primat u priozvodnji prirodnog plina od SAD, a istaknuta mjesta zauzimaju Nizozemska, Rumunjska, Kanada; Velika Britanija i Norveška.

Prvi magistralni plinovod u Hrvatskoj od nalazišta Jana Lipa do Zagreba izgrađen je 1954. godine. Eksploatacija tog polja počela je 1956. kada je GPZ uveo novu tehnologiju proizvodnje gradskog plina konverzijom prirodnog plina i počeo direktno priključivati industrijske potrošače na čisti prirodni plin. Od tada je slijedio kontinuirani razvitak plinskog gospodarstva Hrvatske s otkrićem mnogih plinskih polja i povećanjem potrošnje.

I danas je prirodni plin dostojan divljenja i strahopoštovanja, Divljenja, zbog stalnog pronalaženja novih mogućnosti efikasne uporabe na suvremenim kućanskim aparatima i inoviranim tehnološkim postupcima u industriji. Strahopoštovanje, zbog komprimirane velike korisne snage i ogromne razorne moći.